Rehabilitering av Nervannet bru — Sommeren 2019

Klikk for stort bildeAnleggsperiode
11. juni - 6. september 2019. I dagene før 11. juni vil det være noe aktivitet i området rundt brua. 11. juni starter arbeidet med å bygge omkjøringsvei. Brua stenges etter at denne er etablert. Dette antas å skje i slutten av uke 24.

I sommer skal Narvik kommune, Veg og park rehabilitere Nervannet bru i Håkvikdalen. Store deler av brukonstruksjonen skal demonteres og bygges opp på nytt. Dekket til brua skal oppgraderes til betong-overbygning. Rekkverket oppgraderes også iht. dagens standard.

Slik vil det påvirke trafikken

I anleggsperioden vil det være mulig å passere anlegget via en omkjøringsvei på siden av brua. Omkjøringsveien blir etablert før brua stenges og fjernet etter at brua er åpen for normal trafikk igjen. Med unntak av en lengdebegrensning på 13 meter, bygges omkjøringsveien for å ivareta all trafikk. I prinsippet kan vanlig lastebil uten henger passere. Vi minner om at den offentlige kommunale delen av Håkvikdalveien i utgangspunktet er BK8 med tillatt totalvekt 32 tonn og tillatt lengde 19,50 meter. Bussene vil gå som normalt i anleggsperioden.

I anleggsperioden vil følgende tillates:
BK8 med tillatt totalvekt 32 tonn og tillatt lengde 13 meter.

Ventetid

Omkjøringsveien sørger for at trafikken kan flyte forbi anlegget. Vi antar derfor at det blir svært lite ventetid for trafikk som passerer anlegget. Vi utelukker likevel ikke at det kan bli noen korte perioder med venting i forbindelse med arbeidet. Dersom det skulle bli behov for å stenge omkjøringsveien i en lengre periode vil det på forhånd sendes ut sms til de som er registrert med telefonnummer på adresser i Håkvikdalen.

Parkering i området rundt brua

Det må forventes at parkeringsmulighetene rundt brua blir redusert i anleggsperioden.

Entreprenørens kontaktperson på anlegget:
Nordasfalts anleggsledere, Terje Nordgård Larsen, telefon 909 78 120 eller Ted Andre Nilsen, telefon 959 28 433.

Kontaktperson i Narvik Kommune enhet Veg og park er prosjektleder Remi A. Einås, telefon 452 74 189.