Planvedtak kunngjort ved inkurie

Som følge av en inkurie har et planvedtak som ikke skulle kunngjøres, blitt kunngjort.

Som følge av en inkurie har det i dag, 10.06.2022, blitt kunngjort planvedtak "Detaljregulering for del av Prestjordneset" i avisen Fremover.

Narvik kommune ønsker å gjøre oppmerksom på at planen ikke er vedtatt, og skal opp til behandling i kommunestyret 16. juni.