Offentlig ettersyn og høring - Forslag til detaljregulering for rv.827 Kjøpsvik fergeleie

Klikk for stort bildeStatens vegvesen har i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet detaljreguleringsplaner for fergeleie på rv.827 Kjøpsvik. I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10, legger Statens vegvesen forslag til detaljregulering for rv.827 Kjøpsvik fergeleie, ut til offentlig ettersyn og høring fram til 31. august 2020.

Hensikten med planarbeidet er blant annet å legge til rette for utvidelser av oppstillingsområdene, bedring av trafikkavvikling, oppgradering av servicefunksjonene, inkludert universell utforming og tilrettelegging for null- eller lavutslippsferger.

Her finner du plandokumentene for rv.827 Kjøpsvik

Planforslaget legges også ut på

  • Narvik kommune, Narvik rådhus og Kjøpsvik servicesenter
  • Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, Bodø

Åpent møte
Åpent møte for å informere om planen holdes den 20. august 2020 på venterommet på Kjøpsvik eiendom mellom kl. 18.00 og kl. 20.00. Statens vegvesen vil også holde åpent kontor på Kjøpsvik eiendoms venterom fra kl. 12.00 samme dag til folkemøtet starter. Vel møtt.

Merknader og spørsmål
Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 31.08.2020 til: Statens vegvesen, utbyggingsområde nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller til firmapost@vegvesen.no. Alle henvendelser må merkes med saksnr. 20/7312.

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen

​​​​Alternativt til Narvik kommune ved Anne Elisabeth Evensen tlf. 76 91 35 14, e-post anne.elisabeth.evensen@narvik.kommune.no