Offentlig ettersyn - Mulbukta, søknad om fangstbasert akvakultur i Narvik kommune i Nordland

Permanent tillatelse til fangstbasert akvakultur av torsk

Søker: Tysfjord Marine Farm org.nr. 995 544 709
Søknaden gjelder: Permanent tillatelse til fangstbasert akvakultur av torsk
Søkt størrelse: 1560 tonn MTB
Lokalitet: 35277 Mulbukt
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º10,746` Ø 16º24,821`

Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse og til sektor for orientering (PDF, 210 kB)
Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg​​​​​​​ (PDF, 223 kB)
Annonse​​​​​​​ (PDF, 629 kB)
Resipientundersøkelse Mulbukta i Tysfjorden mars 2011​​​​​​​ (PDF, 4 MB)
Stemplet kartvedlegg og koordinater​​​​​​​ (PDF, 240 kB)
Beredskapsplan biologi TMF​​​​​​​ (PDF, 488 kB)
Intern kontroll akvakultur (PDF, 2 MB)
​​​​​​​Garanti opprydding (PDF, 207 kB)
Garanti til Fiskeridirektoratet (PDF, 2 MB)
​​​​​​​Betalt gebyr Mulbukta (PDF, 2 MB)

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside, rådhuset i Narvik og servicekontorene i Ballangen og Kjøpsvik. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen frist 22.02.2021

Kontaktadresse: postmottak@narvik.kommune.no