Offentlig ettersyn - forslag til utbyggingsavtale for Medby næringspark

Klikk for stort bildeI henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Medby næringspark ut til offentlig ettersyn.

Frist 11. januar 2021

Forslag til områderegulering for Medby næringspark er under behandling, planID 2014007, arkivsak 20/4088

Partene i avtalen er Medby Næringspark AS, Narvik Vann KF og Narvik kommune. 

Oppstart av forhandling om utbyggingsavtale ble kunngjort 17.12.2018. Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur, herunder vei-, vann- og avløpsanlegg. 

Forslaget til utbyggingsavtale kan ses på Narvik rådhus eller her (PDF, 227 kB) 

Spørsmål eller innspill kan rettes til: Narvik kommune, Enhet areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik, eller postmottak@narvik.kommune.no .
Høringsfrist er 11. januar 2021