Nytt kommunevåpen for Narvik kommune enstemmig vedtatt

Eirik Djupvik vant konkurransen om nytt kommunevåpen til nye Narvik kommune.

Det ble i dag avholdt felles bystyre/kommunestyremøte i Tysfjord, Ballangen og Narvik kommune der nytt kommunevåpen ble vedtatt. Nye Narvik kommune har med dette gjort et historisk vedtak som alle 3 kommunene sluttet seg enstemmig til.
Foto: Fra venstre, ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen, Eirik Djupvik, ordfører i Narvik Rune Edvardsen og ordfører i Ballangen, Per Kristian Arntzen.