Ny krisepakke for frivilligheten  - Søknadsfrist 15. september

Klikk for stort bilde 

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19- utbruddet.   
 
Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  
 
Søknadsfristen er 15. september.  
  
Det kan søkes om:  
* Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for
eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller
kioskinntekter).   
Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende,
publikum og andre deltakere i målgruppen.  
* Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer,
akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).  
Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for
besøkende i den gjeldende perioden.  
* Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre
rom og lokaler).  
* Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et
arrangement eller annen spesifisert aktivitet.  
  
Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.  
https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2