NVE: Høring av søknad om fornyelse av Ofotfjorden kabelforbindelse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad om konsesjon, ekspropriasjon og forhåndstiltredelse fra Statnett for å fornye eksisterende sjøkabelanlegg over Ofotfjorden fra Lødingen kommune til Narvik kommune i Nordland fylke. Prosjektet vil også berøre Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark fylke. 

Søknaden er tilgjengelig og kan leses på NVEs hjemmeside

Høringsuttalelse kan sendes til NVE innen 23. juni 2023. 

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker NVE å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger. 

Alle som har meninger om saken kan sende uttalelse på en av følgende måter:

  • Via skjema for uttalelser, som finnes på NVEs hjemmeside. 
  • Via epost til uttalelse@nve.no (merk epost med "Høringsuttalelse" og saksnummer 202216468 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledninger)
  • Via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO