Norskkurs A2-B1 nivå

Mål: etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne kommunisere sammenhengende (muntlig og skriftlig) om temaer fra dagligliv, skole og arbeid. Kurset passer for de som kan norsk fra før (A1-A2 nivå) men vil gjerne lære mer og/eller ta Norskprøve
A2-B1 nivå .

Innhold

Språkopplæring- grammatikk og uttale, kommunikasjon i hverdagen, tekstskriving. 

Arbeidsliv-yrker, kommunikasjon i arbeidslivet, HMS, jobbkoder, begreper og arbeidskultur. 

Samfunnskunnskap- kunnskap om Norge, rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet, skattesystemet, helsevesenet. 

Skole og barnehage- rutiner, struktur, ansatte, samarbeid hjem/skole/barnehage, høyere utdanning i Norge. 

Kurset går over 10 uker, tirsdag og torsdag klokka 17.00-19.30 Læreverk: Veien inn A2 tekst og arbeidsbok Nettressurs: Min vei/ Veien inn A2-B1 Sted: Integreringsenheten Narvik, Havnegata 2, 8514 Narvik Nivå: A2-B1 Pris: 5 350 kr. (avsluttende kartleggingsprøve, lærebøker og nettressurs inkludert) Antall timer: 60 Påmelding: epost- narvik.voksenopplaering@narvik.kommune.no Oppstartdato: 09 september 2019 Påmeldingsfrist: 02 september 2019 

Informasjon om plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Du kan ha plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

For å få innvilget permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap, kan du blant annet ha plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i 

  • norsk (250 timer), og 
  • samfunnskunnskap (50 timer) 

Du må selv betale for opplæringen. 

Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring hvis 

  • du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller 
  • særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det 

Praktisk informasjon Du må selv kontakte voksenopplæringen i kommunen der du er folkeregistrert for å søke om opplæring, eller hvis du ønsker å søke om fritak. Har du spørsmål eller trenger informasjon om frister og rettigheter kontakt voksenopplæringen. Du kan også finne informasjon på imdi.no og udi.no