Nedetid arkivsystem 30.05-31.05.

På grunn av oppgradering av vårt sak-/arkivsystem vil det være nødvendig nedetid på systemet mandag 30.5 og tirsdag 31.5. 

Dette betyr at postlista ikke vil være tilgjengelig disse dagene, og at saksbehandlertiden kan bli noe påvirket.