Navnesak – Samiske stedsnavn i Skjomen og Bjerkvik

Samisk stedsnavntjeneste har mottatt muntlige forespørsler om navnesak for noen navn i Narvik kommune. I den forbindelse er det reist navnesak. I navnesaken er det også tatt med navn som venter på offentlig godkjenning i samme område.

Samisk stedsnavntjeneste har gitt foreløpig tilråding for de aktuelle navnene og neste skritt i saksbehandlingen er å innhente uttalelse fra lokale lag og foreninger, samiske organisasjoner. Foreløpig tilråding fra nordsamisk stedsnavntjeneste finnes på skjemaet som følger vedlagt.

Lokale organisasjoner har, ifølge lov om stadnamn § 8, rett til å uttale seg om navn de har særlig tilknytning til. Saken settes på høring til 31.12.2021. Merknader til navnesaken sendes innen fristen til Narvik Kommune, Areal- og samfunnsutvikling. Postboks 64, 8501 Narvik eller epost: post@narvik.kommune.no

Alle merknader vil bli samordnet og sendt til samisk stedsnavntjeneste.

Vedlegg:
Álgorávven Skievás ja Rahkas.Foreløpig tilrådning i Skjomen og Bjerkvik (PDF, 68 kB)
Álgorávven-skievvá-ja-rahkka-16.11.21 (PDF, 191 kB)