Navnesak for ny tunnel langs Ofotbanen

Bane NOR har reist navnesak for å få fastsatt navnet på ny tunnel langs Ofotbanen og foreslår at navnet tar utgangspunkt i naturnavnet Brennhaugen, en haug som ligger like ved denne tunnelen, se kartutsnitt:

Navnesak for ny tunnel langs ofotbanenBane NOR foreslår Brennhaug tunnelen som navn på denne tunnelen. Lokale organisasjoner, har ifølge lov om stadnamn § 6, rett til å uttale seg om navn de har særlig tilknytning til. Saken settes på høring til 07.02.2020. Merknader til navnesaken sendes innen fristen til Narvik kommune, Areal- og samfunnsutvikling. Postboks 64, 8501 Narvik eller epost: post@narvik.kommune.no 

Alle merknader vil bli samordnet og sendt til Stednavntjenesten for norske navn i Nord-Norge.