Navnesak for Friholtet og andre navn i Narvik Kommune

Kartverket er blitt kontakta av en lokalkjent person om feilplasseringer av stedsnavn og feil
skrivemåte av noen navn på Kartverkets kart. I tillegg har vi fått opplysninger om stedsnavn som
finnes i muntlig språkbruk, men som hittil ikke har vært skriftfesta og i offentlig bruk. Navna er
fra deler av det området som utgjorde tidligere Ballangen kommune.

Kartverket har fylt ut et eget skjema der det blir opplyst om hvilke navn dette gjelder, se det
vedlagte navnesaksskjemaet. Når det har vært nødvendig, har både primærnavn og avleda navn
blitt tatt med i saken, jf. § 8 siste ledd i forskrift om stadnamn.

Lokale organisasjoner har, ifølge lov om stadnamn §6, rett til å uttale seg om navn de har særlig tilknytning til. Saken settes på høring til 12.11.2021. Merknader til navnesaken sendes innen fristen til Narvik Kommune, Areal- og samfunnsutvikling. Postboks 64, 8501 Narvik eller epost: post@narvik.kommune.no

Alle merknader vil bli samordnet og sendt til Stednavntjenesten for norske navn i Nord-Norge.

Oppstart av navnesak (PDF, 178 kB)

Sametingets foreløpig tilrådning i Ballangen (PDF, 69 kB)

Navnesaksskjema (PDF, 413 kB)

Navnesakskjema fra Sametinget - álgorávven-gáldovuopmi (PDF, 139 kB)