Narvik kommunes kulturpris 2019

Narvik Jazzklubb ble tildelt Narvik kommunes kulturpris for 2019

Prisvinneren har siden før krigen vært en av Narviksamfunnets viktigste kulturinstitusjoner.
Gjennom sin virksomhet har klubben årlig bidratt og levert et utall av konserter av internasjonal høy standard.

Klubben har gjennom sin virksomhet i alle disse årene fostret opp musikere som har gjort seg bemerket både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Samtidig har klubben bevisst vært opptatt av å ta vare på den musikalske bredden blant musikerne, noe som i sterk grad har resultert i at Narviksamfunnet gjennom alle år har levert jazzmusikere av internasjonalt nivå til nasjonen Norge.

Blant annet har klubben arrangert «romjulsjazzen» kontinuerlig, uten opphold de siste 50 år, et arrangement som i dag mobiliserer et tusentall publikummere og ikke minst, over 100 lokale musikere i alle aldre, hvert år.

Gjennom arrangementet romjulsjazzen har jazzklubben i tillegg etablert et samarbeide med en annen sentral og viktig kulturbærer i Narviksamfunnet, nemlig blandakoret Sangvirkelaget. På denne måten er store deler av kulturlivet i Narvik infiltrert i hverandre gjennom felles innsats til det beste for kommunens innbyggere.

Narvik kommune gratulerer årets kulturprisvinner!