Narvik kommune søker deg som ønsker å bidra i kommunens fallviltarbeid

Narvik kommune skal oppnevne en fallviltgruppe for å ivareta kommunens lovpålagte oppgave med skadet og sykt vilt.

Dette innebærer utrykning for avliving og ev. ettersøk når det mottas melding om storvilt som fortsatt er i live etter påkjørsel i trafikken, samt når storvilt er skadet eller sykt av andre årsaker. Kommunen har også et ansvar overfor situasjoner der storvilt som er skadeskutt i forbindelse med ordinær jakt ikke finnes i løpet av første dag av jeger/ettersøksekvipasje. Kommunen søker derfor etter deg som ønsker å utføre ettersøksoppdrag og diverse fallvilt- og feltarbeid.

Oppstartdato: Snarest.

Om stillingen

Fallviltgruppa er Narvik kommunes organ for å ivareta kommunens praktiske oppgaver med fallvilt. Utover oppgaver med ettersøksarbeid kan fallviltgruppa nyttes til praktisk arbeid vedrørende avlivning, prøvetaking, transport og klargjøring av omsettbart kjøtt, samt arbeid med skadegjørende vilt og ettersøk under ordinær jakt.

Fallviltgruppa vil bli bestående av ca. 20 jegere som deltar i en vaktordning hele året. Fallviltgruppa
vil bestå av ettersøksjegere som kan utføre offentlig ettersøk på vegne av kommunen og fallviltkontakter som utføre oppgaver knyttet til fallvilt som ikke krever ettersøk. Arbeidet er ment å være et bierverv til annen hovedinntekt. Arbeidet er utpreget selvstendig og arbeidsmengden vil være hendelsesstyrt (ca. 10 – 100 oppdragstimer årlig). For stillingen er det utarbeidet egen instruks.

Arbeidsoppgaver
 • Rykke ut ved henvendelser vedrørende skadet vilt.
 • Ettersøk etter skadet vilt (kun for ettersøksjegere).
 • Prøvetaking (skrantesjuke – CWD).
 • Vurdere og eventuelt foreta avlivning.
 • Oppgaver knyttet til elgproblematikk i tettbebygde strøk.
 • Rapportere til hjorteviltregisteret og administrasjonen.
 • Kontakt med Politiet, Bane NOR og Statens vegvesen.
Kvalifikasjoner

De som påtar seg å gjennomføre arbeid knyttet til fallvilt for kommunen må tilfredsstille de krav som
er satt fra det offentlige gjennom lover og forskrifter.

 • Aldersspenn: Inntil 72 år.
 • Registrert i jegerregisteret og ha bestått skyteprøve for storvilt.
 • Disponerer våpen for storvilt og har erfaring med storviltjakt, samt kjennskap til hjorteviltforskriften.
 • God erfaring med slakting av hjortevilt i tråd med reglene fra Mattilsynet.
 • Har gyldig førerkort klasse B og disponerer bil med hengerfeste.
 • Har tilstrekkelig oppdatert sambandsutstyr.
 • Stillingens oppdrag krever at du bør være tilgjengelig for fallviltarbeid på kort varsel, hele døgnet.

For ettersøksjegere gjelder i tillegg disse punktene:

 • Gjennomført kurset «ettersøk videregående del 2» iht. krav fra Miljødirektoratet og at det er registrert i ettersøkshundregisteret.
  • Dersom kurset ikke er gjennomført, må vedkommende være villige til å ta dette kurset for å imøtekomme de krav som stilles til ettersøk utført av det offentlige.
 • Disponere godkjent ettersøkshund.
Personlige egenskaper
 • Av hensyn til responstid er det ønskelig at man er bosatt/oppholder seg i, eller i nær tilknytning til Narvik kommune.
 • Har gode samarbeidsevner, er serviceinnstilt, er systematisk og strukturert, samt kan jobbe selvstendig.
 • Innehar grunnleggende digitale ferdigheter, eller har evner til å oppgradere datakompetanse, samt er kapabel til digital rapportering, timeføring mv. Opplæring av dataprogrammer mv. vil gis.
Språk
 • Norsk.
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende oppgaver.
 • Lønn og godtgjøring etter Narvik kommune sine satser for fallviltpersonell.

Søknadsfrist: 11. desember.

Dersom dette kan være aktuelt for deg ønsker vi at du sender oss en mail på
postmottak@narvik.kommune.no med "ettersøksjeger" i emnefeltet. der du melder din interesse og skriver noen ord om deg selv. 

Mer informasjon om skadet/sykt vilt:

Håndtering av skadet/sykt vilt

Eventuelle spørsmål rettes til enhet Areal og samfunnsutvikling ved:

Karstein Grongstad Lona: 
Telefon: 908 48 643
Mail: karstein.lona@narvik.kommune.no

Marit Liengen:
Telefon: 959 69 837
Mail: marit.liengen@narvik.kommune.no