Narvik kommune feirer at 7 av Narvikskolene er kommet i mål som helsefremmende skoler

For å sikre at alle elevene i grunnskolene i Narvik har en hverdag som sikrer god læring og god helse, har skolene igangsatt et arbeid for å finne fram til- og iverksette aktuelle tiltak for å nå dette målet. 7 av Narvikskolene er nå i mål. Disse er også de første skolene i Ofoten som kan skilte seg som helsefremmende skoler.

Vi vil markere dette med et arrangement i på utescene i Narvik sentrum torsdag 6.juni kl. 10.00 – 12.00 på utescene i Narvik sentrum. Både skoleledere, elever, foreldre og lærere fra alle skolene vil være til stede. Arbeidet har skjedd i samarbeid med Nordland fylkeskommune og prosjektet helsefremmende skoler i Nordland som i år kan gi bidrag til skolene i Ofoten, Vesterålen og Bodø kommune. Å være en helsefremmende skole betyr at skolen skal søke å etterleve 10 kriterier. Sentralt er fokus på daglig fysisk aktivitet, forebyggende på psykisk helse og å sikre elevene et godt kosthold i samarbeid med foreldrene.

Se hele program Markering av Helsefremmende skoler i Narvik

Last ned Program Narvik 6.juni kl. 10.00 - 12.00 (PDF, 306 kB) 

Last ned Kriterier for en helsefremmende skole (PDF, 397 kB)

Kontaktinformasjon
Sylvia Buyle, ledende helsesøster Narvik kommune, telefon 922 54 102.
Knut Berntsen, prosjektleder, telefon 917 78 767.