Narvik delegasjon reiser til Kina

8. desember 2018, i forbindelse med åpningen av samferdselsprosjektet Hålogalandsbrua inviterte ordfører og rådmann i Narvik kommune til et møte med konsernleder og stedlig ledelse i selskapet Sichuan Road and Bridge Group (SRBG), det vi enkelt har kalt det kinesiske bruselskapet.

Møtet ble av begge parter oppfattet som svært positivt, og i den vel forberedte talen fra konsernleder Guobin Xiong gav han alt innledningsvis uttrykk for ønsket om å følge opp med diskusjoner om ytterlige samarbeid. I talen og senere brevveksling har han videre understreket at konsernet – med over 10 000 ansatte – har en omfattende virksomhet også utenom vei-, bru- og havnebygging, f.eks. innen områder som grønn energi, mineralutvinning, batteriproduksjon, datasenter, forskning og logistikk.

Tiden i Narvik har også bidratt til sterkt fokus på arbeid under arktiske forhold. Det bør her nevnes at SRBG samarbeidet med flere lokale aktører som HeatWork, UiT Narvik og Kuraas.

Ved å la Narvik kommune få benytte Arnøy Engros sin kinesiske ansatte Cheng Chang (Sissi) som tolk, kontaktperson og tilrettelegger, har Arnøy Engros vært bidragsyter til å opprettholde kontakten og gjennomføre delmøter underveis med SRBG. Kontakten har altså resultert i en invitasjon til ordfører og administrasjon om å besøke Kina og Chengdu der SRBG har sitt hovedkontor.

Narvik har takket ja til invitasjonen, og man har gjennom sine kinesiske kontakter og vertskapet utarbeidet et program som konsentrerer seg om potensielle samarbeidsområder. Fra Narvik deltar ordfører Rune Edvardsen, rådmann Lars Skjønnås, næringssjef Terje Steinsund og utviklingssjef Ragnar Krogstad fra Narvik Havn. Sissi har lagt opp og «forhandlet fram» turopplegget og deltar som både reiseleder, tolk og tilrettelegger under møtene i Kina. 

Med seg i «bagasjen» har delegasjonen presentasjoner fra UiT Narvik, Nordkraft, Visit Narvik, Forte Narvik og selvsagt Narvik Havn.

Programmet er tett under besøket som foregår i perioden 21. til 25. oktober. På reisen gjennomføres møter med ledelsen for SRBG, morselskapet SRIG og Guangrun Logistics. Fra SRIG og SRBG møter også den politiske ledelsen ved styreleder og partisekretær. Vertskapet har altså underveis i prosessen løftet besøket utover «bare» administrativt nivå som opprinnelig var planlagt. Dette tas som et særdeles godt og interessant tegn.

Ordføreren er for øvrig invitert av Nordland fylkeskommune ved fylkesrådsleder Tomas Norvoll til å delta i Bodø 4. november på møte med den politiske ledelsen i Sichuan der videre samarbeid er tema.

Besøket i Chengdu tar i første omgang sikte på å søke etter muligheter for videre samarbeid innen de forretningsmessige og industrielle områdene som kontaktene til nå har synliggjort som interessante for bl.a. de nevnte virksomhetene i Narvik og som også samsvarer best med strategisk næringsplan for kommunen og regionen.

SRBG har alt etablert kontor i Oslo, men kan det være aktuelt også i arktiske Narvik? Og kan invitasjon til gjenbesøk i Narvik og møter med nærings- og forskningsaktører i Ofoten, være steg nummer to i videre samarbeid?

For kommunen er det i denne omgangen viktigst å få kartlagt mulighetene og eventuelt være tilrettelegger. Og skulle samarbeidet etter hvert også omfatte kommunalt nivå, f.eks. med vennskapsby og innen kultur- og utdanningssektoren, får man komme tilbake til det.


Narvik 17.oktober 2019

Rune Edvardsen
Ordfører i Narvik kommune

Kontaktpersoner
Prosjektleder Alf-Einar Øien 
Telefon: 900 57147

Rådgiver næring, Narvik kommune, Lennarth Kvernmo
Telefon: 900 36 666