Narvik bystyre avholder møte torsdag 29. august 2019 kl. 13.00 i bystyresalen, Narvik rådhus

 

Se saksliste for bystyrets møte med saksframlegg og øvrige saksdokumenter

Bystyrets møte er åpent for publikum. Se Narvik bystyres møter direkte på YouTube 

Orienteringer

Status ansettelser inn ny kommune ved rådmann
HR-enheten på plass, presentasjon av HR-leder ved rådmann.
Aktuelle prosjekter, herunder Brannstasjon, Helsehus, Barneskole, Ungdomsskole. Status arealfortetting
ved rådmann.
Politisk arbeid frem mot årsskiftet, ved prosjektleder Viggo Dale.
Sluttrapport Terrasaken, assisterende rådmann Lars Norman Andersen. 

Saker til behandling

Referatsaker
Kunst i kommunale bygg i Narvik kommune.
Samarbeidsavtale mellom Narvik Frivilligsentral og Narvik kommune.
Detaljregulering for barnehage gbnr. 44/211 i Beisfjord – sluttbehandling.
Militære rekvisisjoner.
Forslag på medlemmer og varamedlemmer til lokale skjønnsnemnder i Nordland for perioden 2019 – 2023. Interpellasjon. Paul Rosenmeyer, H: Tilsyn av private avløpsanlegg.
Økonomirapport 2/2019.

Bystyrets møte er åpent for publikum.

Ordføreren i Narvik