Næringsfondet

Fra 1. januar 2019 innførte Narvik kommune og Futurum nye rutiner i forbindelse med søknader til Narvik kommunes næringsfond. Vi har tatt i bruk Regionalforvaltning, som er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning.

Næringsfondet for 2022 er nå åpnet for nye søknader. Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Narvik kommune kan søke om tilskudd fra det kommunale næringsfondet. Årets ramme er på totalt kr 1.014.050,-, fordelt på 2 søkerunder.

Nye brukere må registrere seg under "Registrering" i menyen til venstre i Regionalforvaltning.no

  • Registrer deg som organisasjon dersom du skal søke på vegne av en organisasjon som foretak, forening, stiftelse, kommune, regionalt fond el.l.
  • Registrer deg som privat søker dersom du skal søke på vegne av deg selv som privatperson.
  • Velg fylke: Nordland
  • Velg støtteordning: Kommunalt næringsfond Narvik kommune

Søknader som sendes inn til Narvik kommune eller Futurum utenom fagportalen Regionalforvaltning.no vil ikke bli behandlet.

Vedtekter:
Vedtektene til næringsfondet finner du her.

Søknadsfrister:
Søknadsfrist: 1. mars 2022
Søknadsfrist: 1. september 2022

Det er lagt opp til at halvparten av midlene tildeles etter 1. søknadsfrist, og resten etter 2. søknadsfrist.

Har du spørsmål til opprettelse av bruker eller til søknaden, kan du ta kontakt med: Futurum AS |E-post: futurum@futurum.no |Tlf 769 67 300 | www.futurum.no