Kunngjøring vedtatt utbyggingsavtale - Medby næringspark

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, tredje ledd kunngjøres at Narvik kommunestyre i møte 18.02.2021, sak 012/21, har vedtatt utbyggingsavtale for Medby næringspark.

Utbyggingsavtalen er inngått mellom Medby næringspark AS, Narvik kommune og Narvik Vann KF. 

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre en forsvarlig gjennomføring og ivaretakelse av kommunaltekniske formål.

Utbyggingsavtalen kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 17-5.