Kunngjøring av vedtak om tunnelnavn for ny tunnel til Furumoen

Narvik kommune vil med dette kunngjøre vedtak i navnesak for tunnel til Furumoen og planlagt nytt sykehus. 

I medhold av lov om stadnamn har Narvik kommune vedtatt følgende navn og skrivemåte på tunnelnavn: Furumotunnelen

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringen ble lagt ut. 

Begrunnet klage sendes Narvik kommune, Areal- og samfunnsutvikling. Postboks 64, 8501 Narvik eller epost: post@narvik.kommune.no

Se: Navnevedtak på ny tunnel til nye Narvik sykehus, Furumoen - Furumotunnelen (PDF, 112 kB)