Kunngjøring av vedtak i navnesak for planlagt tunnel langs E6

I forbindelse med planlagt ny tunnel i Narvik kommune langs E6, har Statens kartverk gjort vedtak om skrivemåten av navnet. Tunnelnavnet på både norsk og nordsamisk er avleda av navnet på byen Narvik/Áhkánjárga.

Norsk navn: Narviktunnelen
Nordsamisk navn: Áhkánjártunealla

Klage
Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. Klagefrist er satt til 08.02.2024.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Se vedlegg for melding om vedtak:

Melding om vedtak i navnesak 2023-402 – Narviktunnelen Áhkánjártunealla i Narvik kommune (PDF, 386 kB)

Tilrådning i navnesak 2023-402 Sametinget (PDF, 82 kB)

Tilrådning i navnesak 2023-402 Språkrådet (PDF, 63 kB)