Kunngjøring av fastsatt planprogram

Styret for den interkommunal kystsoneplanen fastsatte i møte 23.09.2019 planprogram for interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Vedtaket kan ikke påklages. 
Plandokumentet er tilgjengelig her på Interkommunal kystsoneplan

Narvik kommune
Enhet Areal- og samfunnsutvikling