Kunngjøring av boligplan 2024-2027

Narvik kommune legger ut forslag til ny boligplan for Narvik kommune 2024 - 2027 på høring.
 

Boligplanen er en fireårig temaplan som er retningsgivende innenfor det boligpolitiske- og boligsosiale området.

Hele boligplanen er tilgjengelig i Framsikt:

Boligplanen - Framsikt

Mer informasjon om boligplanen, og tidslinje over arbeidet med boligplan: www.narvik.kommune.no/boligplanen/

Medvirkning og innspill

Hvis du vil medvirke til boligplanen, send innspill merket: "Boligplan - Sak 23/5480". Frist for innspill er 5. februar 2024.

Innspill sendes per post eller e-post til:
E-post: postmottak@narvik.kommune.no
NARVIK KOMMUNE
Postboks 64
8501 Narvik

For spørsmål til boligplanen ta kontakt med:

Kommuneplanlegger Hilde Degerstrøm

Kommunalsjef Lars Norman Andersen