Kommunalt vegarbeid i Beisfjord høsten 2018

Narvik Kommune enhet Veg og park har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av offentlig kommunale veger og parker i Narvik kommune.

Enheten skal utføre utbedring og oppgraderingsarbeid på vegene Fjordveien, Brenna og Gropveien nå i høst.


Følgende skal utføres:

 • Vannavrenning
  Masser som har bygd seg opp langs vegskulder medfører at vann  blir stående på vegen. Massene skal fjernes og grøfter skal etableres der det er mulig.
  Dette arbeidet er godt i gang.
 • Forsterkning
  Delstrekninger langs Fjordveien og Gropveien skal forsterket med nytt bærelag av gammel asfalt tilsvarende det som ble utført i Gropbakken i 2017. 
  Dette arbeidet vil foregå i løpet av de neste ukene.
   
 • Ny asfalt
  Strekninger som ikke skal forsterkes skal asfalteres i høst.
  Strekningene som skal forsterkes i høst vil bli asfaltert våren 2019.
  Gropbakken er allerede asfaltert og anses som ferdig.
  Strekningen fra Gropbakken og inn mot grustaket vil ikke bli berørt av arbeidet.

 

Følgende strekninger vil bli berørt av arbeidet:

 • Gropveien fra Fjordveien til krysset i nærheten av Minnelund
 • Fjordveien fra Gropveien til innkjøring til kirkegård
 • Brenna fra Gropveien til Fjordveien

Trafikkavvikling

Veg og park vil dersom det antas å være behov varsle antatt berørte beboere om arbeid som medfører stor ulempe for beboere. Arbeidene vil i all hovedsak pågå på dagtid i mellom 8:00 og 15:00 og det må da enkelte dager forventes begrenset eller vanskelig framkommelighet.

Ønsker du asfaltering av privat innkjørsel samtidig som vegen asfalteres?

Dette er ikke noe som skal avklares med Veg og park, kontakt vår asfaltentreprenør Nordasfalt for å undersøke muligheten.

Kontaktperson for arbeidet er:
Remi Einås
Telefon 45274189