Kan du tenke deg å være møtefullmektig i forliksrådet?

Vi søker deg som kan møte på vegne av en part som har en sak under behandling i forliksrådet.

Som møtefullmektig får du som oppgave å representere en person/part som ikke kan eller har mulighet for å møte selv i forliksrådet. Du representerer kun den parten som oppdraget kommer fra, og skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens.

Krav til møtefullmektigene er at man må være over 25 år, ha alminnelig god samfunnsmessig kunnskap, og beherske norsk skriftlig og muntlig.

Møtefullmektige oppnevnes av kommunestyret,  og det er behov for 2 møtefullmektige.

Er du interessert? Meld din interesse innen 4. juli 2022.

Her melder du din interesse

Du kan også sende en e-post til postmottak@narvik.kommune.no. Husk å skrive Møtefullmektig Ofoten forliksråd i emnefeltet.

En møtefullmektig behøver ikke være bosatt i kommunen. Møtefullmektigen skal ha en skriftlig møtefullmakt av parten som legges frem for forliksrådet.

Godtgjørelse er for tiden kr. 611 per sak. Dette tilsvarer et halvt rettsgebyr – p.t. kr. 1222,-.

Litt om forliksrådet:

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Det er både en meklingsinstitusjon og en domstol. Forliksrådet skal legge til rette for at partene får løst en tvist ved mekling eller dom. Et rettsmøte i forliksrådet er mindre formelt og mindre omfattende enn et rettsmøte i de andre domstolene. Forliksrådet kan hjelpe med å løse konflikter eller tvister gjennom megling. I noen tilfeller kan forliksrådet avsi en dom.

Mer informasjon om forliksråd:

Forliksrådet - Politiet.no

Eventuelle spørsmål rettes til kommuneadvokat Ole-Martin Gurandsrud:

Telefon: 922 89 354

E-post: ole-martin.gurandsrud@narvik.kommune.no