IT Drift samarbeid mellom Evenes kommune og Narvik kommune

I en tid preget av kommesammenslåing mellom Narvik, Ballangen og Tysfjord har Evenes kommune og Narvik kommune inngått et §28 samarbeid om levering av IT tjenester. Tjenestene skal i første omgang leveres som IT driftstjenester fra Narvik kommune ved enhet IT Drift og Utvikling.

Dette innebærer at Evenes nå flytter sin data-drift til Narvik kommune. Med dette ligger det for Evenes kommune både innsparing på økonomisiden og tilknytning til et fagmiljø som kjenner kommunal drift.

Narvik kommune har gjennom flere år gjort endringer og modernisert sitt datasenter og tilhørende infrastruktur. I denne sammenhengen betyr dette at Evenes kommune får tilgang til god serverkapasitet og et kontrollert og sikkert drifts-miljø.

Planleggingen av denne løsningen har foregått gjennom det siste året, og noen systemer er allerede satt i drift.

“Evenes kommune har gjennom denne prosessen fått tilgang til Narvik kommunes ikt-kompetanse generelt, datasikkerhet og -strategi spesielt. Kompetansen i Narvik kommune var også en del av beslutningsgrunnlaget og vi er sikre på at dette vil være en viktig del i framtiden også. Vi har allerede like fagsystem innen ikt og dette gjør overgangen til driftsmiljøet i Narvik kommune enklere, sier leder i Fellesavdelingen i Evenes, Per-Kaare Holdal.”

Det er fortsatt flere ting som skal på plass og det arbeides nå for å få på plass ytterligere infrastruktur med fibertilknytning mellom Narvik og Evenes.

Pressen inviteres til en kort briefing: Mandag 11.3.2019, kl. 11:00 - 12:30 - Narvik rådhus, Formannskapsal2

Løsningen forventes å være i drift fra sommeren 2019.

Evenes kommune
Narvik kommune