Interkommunal kystsoneplanen

Arbeidet med den interkommunale kystsoneplanen er godt i gang. Her samarbeider kommunene Narvik, Evenes, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy om å sikre en felles bærekraftig utvikling og forvaltning av kysten. Tidligere denne uken ble planprogrammet vedtatt. Les mer om arbeidet her 

Les mer her på Interkommunal kystsoneplan