Informasjon om vann- og avløpsgebyr til eiere av næringseiendommer i Ballangen og Kjøpsvik

 

Narvik kommune sender denne uken ut den første av i alt fire fakturaer for kommunale avgifter.

Grunnlaget til vann- og avløpsgebyret er mangelfullt, særlig for næringseiendommer i Ballangen. Vi er klar over situasjonen og jobber med saken. Narvik Vann vil kontakte eiere av næringseiendommer som er berørt direkte.

Fra 1. januar trådte en ny kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i kraft. Etter den nye forskriften kan det hende at det er korrekt at vann- og avløpsgebyret øker for noen næringsdrivende i Ballangen og Kjøpsvik.

Det var ikke intensjonen verken da forskriften ble utformet eller vedtatt. Gebyrforskriften vil bli evaluert i løpet av 2020.

Grunnlaget for vann- og avløpsgebyr, er basert på byggets areal. Det hentes fra matrikkelen, det offisielle registeret over eiendom. Underveis i prosessen med å slå sammen de tre registrene har det blitt klart at matrikkelen for tidligere Ballangen kommune og Kjøpsvik ikke er fullstendig.

Dette kan føre til høyere avgift enn tidligere år for noen næringseiendommer i tidligere Ballangen kommune og Tysfjord kommune.

Vi har sagt at sammenslåingen av Ballangen, Narvik og Kjøpsvik blir utfordrende. Dette er et eksempel på det.

I tiden fremover vil Narvik Vann og Narvik kommune ha nær dialog med eiere av næringseiendommer i Ballangen. Narvik Vann og Narvik kommune vil være tilgjengelige for å møte næringslivet på servicesenteret i Ballangen og Kjøpsvik. 

  • Vi møter næringslivet i Kjøpsvik tirsdag 18. februar klokken 14.00 på Stetind Hotell
  • Vi møter næringslivet i Ballangen tirsdag 18. februar 18.00 i den gamle kommunestyresalen i Ballangen

Eiere av næringsbygg og næringseiendommer som kan være berørt er kontaktet via SvarUt direkte av Narvik Vann.

Vi vil behandle alle henvendelser fortløpende, og sikre korreksjoner for de næringseiendommene som er berørt, i løpet av 2020. Samtidig ber vi om forståelse for at det er et stort antall bygninger som må registreres i matrikkelen. Det er en omfattende oppgave, og vi vil prioritere næringsbygninger i første omgang.

Har du spørsmål om vann- og avløpsgebyret på de kommunale avgiftene ta kontakt med Narvik Vann:

Det er til sammen fire innbetalinger av kommunale avgifter i løpet av 2020. Forfallene er 1. mars, 1. mai, 1. august og 1. november. De kommunale avgiftene må betales til forfall. Hvis det viser seg å være feil i fakturaen vil det bli justert med virkning fra 1. januar 2020.

Her kan du finne mer informasjon om kommunale avgifter.