Informasjon om koronaviruset og smittesituasjonen

Nasjonale smitteverntiltak er opphevet - pandemien er i en ny fase

Pandemien er nå i en annen fase, men vi må fortsatt leve med koronaviruset. Regjeringen har utarbeidet en strategi og beredskapsplan for videre håndtering av pandemien, og følger situasjonen nøye. God overvåkning, gode planer og vaksinasjon er de viktigste forutsetningene for å leve med covid-19 framover.

Oppdatert informasjon om relevante smitteverntiltak, råd og smittesituasjonen publiseres på Helsenorge.no:

Helsenorge.no

Du finner også detaljert informasjon på regjeringen.no 

COVID-19 forskriften

COVID-19 forskriften som gjelder nasjonalt finnes på Lovdata.no:

COVID-19 forskriften