Høringsforslag ordensreglement for Narvikskolen

Vedlagt er forslag til felles ordensreglement for alle kommunale grunnskoler i Narvik
kommune. Forslaget er utarbeidet av kommunalsjef, rådgivere oppvekst og rektorer.

Dette høringsnotatet skal rektor sende til alle skolens rådsorgan og ansattes tillitsvalgte.
I tillegg sender skoleeier dette til Ungdomsrådet Narvik kommune, hovedtillitsvalgte og det
kunngjøres på kommunens nettside slik at andre interesserte kan gi sine innspill.

Høringsfrist 24. september 2021.


Innspill sendes til postmottak@narvik.kommune.no eller Narvik kommune, Postboks 64, 8501
Narvik.

Forslag til ordensreglement for kommunal grunnskole i Narvik kommune 2021. (PDF, 118 kB)

Høringsforslag ordensreglement for Narvikskolen.  (PDF, 602 kB)