Høringer - Narvik Vann

Forslag til «Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Narvik kommune, Nordland» gjeldende fra 01.01.2020
Narvik Vann skal ha forurensningsmyndigheten for forurensningsforskriften kapittel 12 for Narvik kommune. Dette innebærer at Narvik Vann fortsatt skal ha ansvaret for tilsyn av mindre private avløpsanlegg i nye Narvik kommune, samt ansvar for saksbehandling av saker etter kapittel 12 i forurensningsforskriften, inkludert søknader om utslippstillatelse.
For mer informasjon og høringsdokumenter se: narvikvann.no

Forslag til «Kommunal forskrift for tømming av private avløpsanlegg, Narvik kommune, Nordland» gjeldende fra 01.01.2020
Narvik Vann KF har sammen med Ballangen og Tysfjord kommune utarbeidet forslag til kommunal forskrift om tømming av private avløpsanlegg, Narvik kommune gjeldende fra 01.01.2020, jfr forurensningsloven § 26 og 34.
Forslag til forskrift legges nå ut til høring, jfr forvaltningsloven § 37. 
Frist for innspill:  11.10.2019. 
For mer informasjon og høringsdokumenter se: narvikvann.no

Forslag til «Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune, Nordland» gjeldende fra 01.01.2020
Narvik Vann KF har sammen med Ballangen og Tysfjord kommune utarbeidet forslag til kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune gjeldende fra 01.01.2020, i medhold av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.mars 2012 nr.12 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1.juni 2004 nr. 931.
Forslag til forskrift legges nå ut til høring, jfr forvaltningsloven § 37.  Frist for innspill:  11.10.2019. 
For mer informasjon og høringsdokumenter se: narvikvann.no