Høring kommunal barnehagestruktur 2021

Vedlagt følger høringsbrev og høringsnotat for kommunal barnehagestruktur i Narvik kommune. 

Kommunal barnehagestruktur er under utredning med overordnet mål om å etablere en bærekraftig struktur, som igjen sikrer alle barnehagebarn i Narvik kommune et godt barnehagetilbud. Formålet med struktursaken er å bedre driftsøkonomien relatert til kommunal barnehagedrift i Narvik kommune. 

Narvik kommune ber høringsinstanser m.fl. om kommentarer og innspill til de foreslåtte handlingsalternativene som er overordnet beskrevet i høringsdokumentet (vedlagt). 

Narvik kommune ber om at høringsinnspillene merkes med "Høringssvar barnehagestruktur. Sak 21/6018".

Høringsinnspillene sendes til postmottak@narvik.kommune.no.

Høringsfrist: 19. desember 2021

Høringsbrev (PDF, 143 kB)

Høringsdokument  (PDF, 4 MB)