Høring - Forskrift om politivedtekt

Forslag til ny forskrift om politivedtekt for Narvik kommune er på høring. Frist for å komme med innspill er 15. februar 2023.

Politivedtekten er en lokal forskrift som gir bestemmelser for blant annet å opprettholde ro og orden, sikre ferdsel og renhold på offentlig sted. Ved kommunesammenslåingen av Tysfjord, Ballangen og Narvik kommuner hadde hver av kommunene hver sine forskrifter om politivedtekter. I forslaget er det lagt vekt på å videreføre de tidligere bestemmelsene. Det er foreslått følgende endringer; det er presisert i politivedtekten § 3 at det kan gjøres unntak fra bestemmelsen om nattero ved større arrangementer. 

Lovhjemmel

Forslaget til forskrift er hjemlet i politiloven § 14 første ledd. 

Høringsfrist

Frist for å sende inn høringssvar er 15. februar 2023. 

Høringen er åpen for alle som ønsker å gi innspill. Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak: postmottak@narvik.kommune.no. Uttalelsen merkes: “Høring - Forskrift om politivedtekt”

Dokumentene til lastes ned her:

Forskrift om politivedtekter (PDF, 2 MB)

Forslag til ny forskrift om politivedtekter (PDF, 708 kB)

Rundskriv 2018-02 Normalpolitivedtekt (L)(257358) (PDF, 3 MB)

lf_forskrift_2016-12-12-1520 Narvik kommune, politivedtekt (L)(257362) (PDF, 887 kB)

lf_forskrift_1978-06-14-4423, Tysfjord kommune, politivedtekt (L)(257361) (PDF, 887 kB)

lf_forskrift_2011-01-14-46, Ballangen kommune, politivedtekt (L)(257360) (PDF, 873 kB)