Fristen for innlevering av omsetningsoppgave for 2024 er 1. mars

Alle virksomheter som har salgs- eller skjenkebevilling må levere omsetningsoppgave over solgt eller skjenket alkohol innen 1. mars hvert år.

Her finner du skjemaet Omsetningsoppgave 2024

Det må leveres et skjema for hvert salgs- eller skjenkested. I skjemaet rapporteres blant annet, faktisk solgt eller skjenket mengde alkoholdig drikke for 2023, og forventet solgt eller skjenket mengde alkoholholdig drikke for 2024.

Innrapporteringen av forventet solgt eller skjenket mengde for 2024, danner grunnlaget for beregning av salgs- eller skjenkebevillingsgebyret for 2024.

I forbindelse med beregningen av bevillingsgebyret, avregner Narvik kommune forventet solgt eller skjenket mengde for 2023, som ble meldt inn på fjorårets skjema, mot faktisk solgt eller skjenket mengde for 2023 som dere melder inn på årets skjema. Differansen kommer som tillegg eller fratrekk på bevillingsgebyret for 2024. Denne differansen vil være spesifisert på fakturaen.

Bevillingshaver som er revisjonspliktig, etter lov om revisjon og revisorer, må levere bekreftelse fra revisor ved innsendelse av omsetningsoppgaven.

Bevillingshaver som er unntatt revisjonsplikt, etter lov om revisjon og revisorer, må levere bekreftelse fra regnskapsfører ved innsendelse av omsetningsoppgaven.