Fremskaffelse av utleieboliger gjennom tilvisingsavtaler

Narvik kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av utleieboliger. Vi har ønske om å inngå tilvisingsavtale med tilbydere som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

GUNSTIG FINANSIERING:

Tilvisingsavtale gir anledning til å søke gunstig finansiering gjennom lån fra Husbanken. Ved oppføring, oppgradering, ombygging eller kjøp av utleieboliger der kommunen inngår tilvisingsavtale med utleier/utbygger, kan det gis lån tilsvarende 85% av prosjektkostnadene med nedbetalingstid inntil 50 år. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

TILVISINGSRETT:

Etter tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. De øvrige boligene i prosjektet kan leies ut på det åpne boligmarkedet med minimum fem års leiekontrakter. Boligene vil være et supplement til kommunens egne utleieboliger. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil være vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak ønsker kommunen to- og tre-roms leiligheter, men det er også ønskelig med innslag av større leiligheter samt prosjekter med variert leilighetssammensetning. Tilvisingsavtalen gjelder i 20 år fra utbetaling av lån til utleieboliger til vanskeligstilte fra Husbanken.

OMFANG OG BELIGGENHET:

Narvik kommune ønsker i denne omgang å inngå avtaler for inntil 100 nye utleieboliger i ulike deler kommunen, primært i nærheten av offentlig kommunikasjon og grunnleggende servicefunksjoner. Det vil det være en målsetting å fremskaffe boliger i området Ballangen, Ankenes, Bjerkvik og Narvik sentrum. Beisfjord og Skjomen kan også vurderes. Tilbydere kan benytte egen tomt/eiendom eller søke egnet lokasjon i dialog med Narvik kommune.

VILKÅR:

Ved valg av tilbydere/ prosjekt vil Narvik kommune vektlegge:

  • kvalitet- og boligstandard
  • boligenes beliggenhet
  • husleienivå
  • tidspunkt for ferdigstillelse
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø

INFORMASJONSMØTE:

I sakens anledning, inviterer Narvik kommune til informasjonsmøte i Narvik rådhus fredag 29. april kl. 14:00. Vennligst meld interesse senest dagen før.

TIDSFRIST:

Aktuelle tilbydere bes om å henvende seg skriftlig til Narvik kommune, postmottak, innen fredag 20. mai 2022. På bakgrunn av dette, inviterer Narvik kommune til videre dialog med den enkelte interessent. Henvendelser merkes “Tilvisingsavtale for utleieboliger” og vil bli behandlet konfidensielt, jf. forvaltningsloven § 13.

Nærmere informasjon om tilvisingsavtaler og informasjonsmøte kan fås ved henvendelse til Narvik kommune v/ Gaute Skoglund, epost: gaute.skoglund@narvik.kommune.no.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se www.husbanken.no → Bransje

Informasjonsark (PDF, 154 kB)