Fra 2020 vil ikke kommunen tilby utstikking av bygg eller beliggenhetskontroll 

Fra 01.01.2020 vil ikke Narvik kommune lenger tilby utstikking av bygg og beliggenhetskontroll. 

Disse tjenestene faller ikke inn under kommunens myndighetsområde, herunder matrikkelloven eller plan- og bygningsloven og kommunen ønsker ikke å være i konkurranse med privat næringsliv. Kommunen er fortsatt myndighet for plassering av tiltak og kan føre tilsyn av det utførte arbeidet. 

Kommunen vil behandle og gjennomføre utstikking av bygg og beliggenhetskontroll for bestillinger som mottas før 01.01.2020. Dersom man ønsker å endre bestillinger frem til 01.01.2020 bes man ta kontakt med kommunen. 

 I de tilfeller hvor kommunen har inngått avtale til gjennomføring etter 01.01.2020 vil dette bli utført hvis utbygger ønsker det. I disse tilfellene vil kommunen gå i dialog med det enkelte firma. 

 Spørsmål kan rettes til Nina Storjord Johnsen på e-post nina.storjord.johnsen@narvik.kommune.no