Fra 01.07.19 behandler Narvik kommune byggesaker, plansaker, og oppmålingssaker for Evenes kommune 

Evenes kommune har inngått samarbeidsavtale med Narvik kommune for   bygge, deling og reguleringssaker. Dette gjelder fra  01.07.19 og vil gjelde  følgende saksområder:

  • Byggesaksbehandling, herunder seksjoneringer og fradeling av eiendom 
  • Behandling av private reguleringsplaner
  • Oppmålingsforretninger 
  • Drift av kartløsning og planregister 

Gebyrregulativet og saksbehandlingsrutiner for Narvik kommune gjøres gjeldende for Evenes kommune. 

Har du behov for veiledning i din sak kan du bestille veiledningstime. 

Det gjør du her Bestill time for veiledning

For mer informasjon om våre tjenester Plan, bygg, eiendom og kart