Forslag til skolerute for skoleåret 2022/2023

Frist for å uttale seg før skoleruta fastsettes er satt til 10. januar 2022. 

Det vises til kommunens forskrift om ferie og fridager for kommunale grunnskoler i Narvik
kommune (vedlagt).

Rådmann skal, jf. § 3 i forskriften, fastsette en skolerute for hvert skoleår. Skoleruten skal gi
oversikt over elevenes skoleferier og andre skolefrie dager i grunnskolen i Narvik kommune.

Skoleruten publiseres på kommunens nettsider innen utgangen av januar 2022. Grunnskolene i Narvik kommune, organisasjonene og skolens rådsorganer, representert ved SU, FAU og elevråd gis anledning til å uttale seg før den årlige skoleruten fastsettes. I tillegg publiseres høringen på kommunens nettsider.

Se spesielt § 5 d i forskriften. Forslag til endringer i skoleruten må være godt begrunnet.

Man ønsker en mest mulig lik skolerute innad i kommunen, men også slik at det samsvarer med andre skoler i fylket.

Uttalelsene skal gis skriftlig og sendes direkte til kommunens postmottak, enten på e-post eller pr. post. Merkes med “høringssvar - skolerute 2022-2023”.

Rådmannens forslag til skolerute er vedlagt. Forslaget samsvarer med Fylkesmannens forslag til skolerute, som er utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland i samarbeid med Fylkeskommunen.

Rådmannens forslag begrunnes i alle hovedsak i kommunens forskrift § 5 d).

Frist for å gi uttalelse er 10. januar 2022.

Forslag til skolerute 22/23 (PDF, 85 kB)

Høringsbrev skolerute 2022-2023 (PDF, 297 kB)

Vedlegg 1 - Forskrift om ferie og fridager (PDF, 717 kB)