Forslag til forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Forslag til ny forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Narvik og Gratangen og Evenes kommune.

Ofoten Brann IKS ser behov for å endre gjennomføringen og gebyrregulativet for feiertjenesten. Ofoten Brann IKS ønsker å effektivisere og utføre en tjeneste til det beste for innbyggerne i kommunen.

Gebyr slik det praktiseres i dag, vil ikke være formålstjenlig med en effektiv og forebyggende aktivitet.

Følgende forslag til ny forskrift finner du her:

Forslag til ny forskrift om gebyr for feiing (PDF, 70 kB)

Vi ber om at merknader/innspill sendes til postmottak@narvik.kommune.no  innen 10. november 2020.

Innspill merkes med: Lokal forskrift, feiertjenesten Ofoten Brann IKS.