Forslag til adressenavn for Storpollen hyttefelt

I forbindelse med etablering av Storpollen hyttefelt og etablering av flere nye hyttetomter trenger veien til hyttefeltet ny adresse. I samsvar med § 8 i lov om stadnamn, kunngjøres det følgende forslag til nytt adressenavn i Narvik kommune for Storpollen hyttefelt: Tømmerosneset

Eventuelle innspill til forslaget sendes til Narvik kommune, Areal- og samfunnsutvikling. Postboks 64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no innen 20.05.2022.