Formannskapets innstilling til budsjett- og økonomiplan 2020-2023

 Innstillingen fra formannskapets møte 26.10.2019 er tilgjengelig.

I innsynsportalen for Narvik kommune ligger formannskapets innstilling i saken om budsjett- og økonomiplan for årene 2020-2023.

Saken skal behandles i kommunestyret for nye Narvik kommune 12.12.2019.

 

Selve budsjettet og vedleggene ligger på innsynsportalen:

Direktelenke til saken i innsynsportalen.

Budsjettet og økonomiplanen omfatter alle kommunens virksomheter, og skal gi en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver de neste årene.

Budsjettet og økonomiplanen behandles politisk først i formannskapet.

Deretter behandles budsjettet i årets siste kommunestyremøte for nye Narvik kommune - 12. desember 2019.

Selve budsjettet utarbeides årlig, mens økonomiplanen utarbeides ved starten av hver nye politiske periode, i forbindelse med kommunestyrevalg.