Fordeling av restmidler etter SommerNarvik 2021

Beredskapsgruppa for næringslivet har vedtatt fordeling av restmidler etter SommerNarvik 2021.

Midlene er stilt til disposisjon gjennom et samarbeid mellom Narvik kommune og lokalt næringsliv, og fordelingen er gjort innenfor det tiltenkte formålet. Fordelingen av restmidler støtter utelukkende tiltak for barn og unge og/eller tiltak med stor grad av frivillighet.

  • Barnas Supertorsdag, Aurora kino: kr. 32.000,-
  • Sommertur til Polar Park, Apollo ungdomsklubb: kr. 22.000,-
  • Narvik Pride, Narvik ungdomsråd: kr. 40.000,-
  • Rusfri ungdomskonsert, Sementongan c/o Kjøpsvik bluesklubb: kr. 35.000,-
  • Kjeldebotn countryfestival: kr. 40.000,-