Fastsatt planprogram for Alpinveien 1

Klikk for stort bildeForslag til planprogram for detaljreguleringsplan Alpinveien 1 ble vedtatt i Narvik kommunestyre den 27.02.2020 i sak 015/20.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av blokkbebyggelse i flere byggetrinn med totalt 40-50 boenheter. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. Orientering om vedtaket er sendt de som i høringsperioden har gitt uttalelse til foreslått planprogram. 

Det fastsatte planprogrammet og vedtaket med saksutredning kan sees her:

Fastsatt planprogram Detaljregulering Alpinveien 1 (PDF, 3 MB)

Narvik kommune
Enhet Areal- og samfunnsutvikling