Barnehagetilbud i Bjerkvik

Narvik kommune vurderer å etablere flere private barnehageplasser i Bjerkvik.

I dag dekkes Bjerkvikområdets behov for barnehage ved tilbud av både private og kommunal barnehage. Kommunen vurderer å erstatte det kommunale tilbudet med private barnehageplasser, og ønsker derfor å komme i kontakt med aktører som er interessert i å opprette flere private barnehageplasser i Bjerkvik.

Det kommunale tilbudet består i dag av Bjerkvik barnehage med 31 plasser.

I denne fasen kartlegger Narvik kommune private aktørers interesse og det tas forbehold om at bystyret fortsatt kan vedta kommunal drift av barnehageplasser i Bjerkvik.

Frist for å melde interesse settes til 31. mars 2019.

Kontaktinfo
Narvik kommune Enhet Fag og forvaltning
Mick Morgan
E-post:  michael.morgan@narvik.kommune.no
Telefon: 76 91 23 13/ 994 52 106