Ballangen kommune - Søknad akvakultur i Ballangen kommune i Nordland

I henhold til lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søker: Ballangen Sjøfarm AS org. 884 141 982
Søknaden gjelder:
Endring av biomasse og areal v/akvakulturlokalitet.
Søkt størrelse: 7000 tonn
Lokalitet: 26495 Jevik
Koordinater: Midtp. anlegg N 68024,758` Ø 6031,616` Midtp. fôringsflåte: 1 N 68024,603` Ø 16031,462`

Kontaktadresse: postmottak@narvik.kommune.no

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved servicekontoret på Ballangen rådhus, Ballangen kommunes hjemmeside, Narvik kommunens servicetorg eller lastes ned her: Arealendring og biomasseøkning ved lokalitet 26495 Jevik (PDF, 24 MB)

 

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes Narvik kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.