Årsrapport 2021 og tertialrapport 1 for 2022

Årsrapport for Narvik kommune 2021 og tertialrapport 1 for 2022 er nå tilgjengelig.

Rapportene kan ses her:

Årsrapport 2021

Tertialrapport 1/2022