Alminnelig kunngjøring av konkurranse – Leie av brannstasjon i Narvik

Det er kunngjort konkurranse (forhåndskunngjøring) om leie av ferdig utviklet brannstasjon på Narvikhalvøya, alternativt brannstasjon i multifunksjonsbygg.

Muligheten for leie av ferdigutviklet bygg vil bli vurdert opp alternativer for kjøp av tomt eller bygning med tomt for utvikling i egenregi.

Informasjon om anskaffelsen er kunngjort på Doffin og TED. Kunngjort på Doffin med referanse: 2019-306698

Tilbudsfristen er 12 april, kl. 12.00 2019.

Anskaffelsen håndteres av Innkjøpsavdelingen i Narvik kommune. 

Frist: 12. april, kl. 12.00 2019.
Kontaktperson: Trond Gustavson
Telefon: +47 76 91 20 00
E-post: innkjop@narvik.kommune.no

Innkjøp Narvik kommune