Alminnelig kunngjøring av konkurranse - Flytting av modulbygg

Viser til kunngjøring  - 2020-342106 på Doffin - Flytting av modulbygg er kunngjort på Doffin

Kort beskrivelse
Demontering, flytting og remontering av modulbygg fra Framnes til Håkvik og Beisfjord skole

Tilbudsfristen er 18. august 2020

Kontaktperson: Stian Nilsen
Tlf. 48180096
E-post: stian.nilsen@narvik.kommune.no