Koronavaksine

Vi tilbyr koronavaksine, uansett hvilken dose du trenger (dose 1, dose 2 eller dose 3). Informasjon om dose 4 finnes lengre ned på siden.

Spesielt de som ennå ikke har tatt 1. dose oppfordres til å ta kontakt for å ta vaksinen, enten på e-post eller ved å bestille en time på lenken under:

TIMEBESTILLING VAKSINE

Du kan ikke møte til vaksinering dersom du er smittet av korona.

Vaksinedose 3 tilbys til alle som innfrir kravet om 20 ukers intervall siden dose 2. Alle som har tatt vaksine tidligere kalles inn på SMS, men du kan også bestille time selv hvis du oppfyller intervallet.

Du må vente til det har gått 20 uker (4,5 måneder) siden 2. dose. Er ikke tidsintervallet oppfylt vil timene bli avbestilt uten varsel.

Intervallet mellom vaksiner er fordi immunresponsen må modne, og kan ikke forkortes.

Koronavaksine dose 1, 2 og 3

Narvik - tidspunkt og timebestilling

TIMEBESTILLING DOSE 3

 • 21. april
 • 5. mai 
 • 19. mai

Du kan ikke møte til vaksinering dersom du er smittet av korona.

Ballangen og Kjøpsvik

For å bestille vaksinetime i Ballangen og Kjøpsvik kan du ta kontakt på:

 

Kontaktinformasjon

Slik kontakter du oss med spørsmål om vaksinasjon

Dersom du ikke har bank-ID kan du sende epost til vaksine@narvik.kommune.no eller ringe vår telefon på 76 91 34 10 for å få hjelp til å registrere deg.

Det kan bli lang ventetid på telefonen, det enkleste er derfor å sende epost.

Telefonen er betjent hverdager mellom kl. 10.00 – kl. 14.00, utenom onsdager og torsdager.

Vær oppmerksom på at vi ikke svarer ut spørsmål på e-post eller telefon om når det er din tur å få vaksine. Telefon er kun for de som trenger hjelp til å registrere seg. Er du i tvil om du er registrert? Registrer deg så mange ganger du ønsker - det er kun den siste gangen som teller! Din plass i køen forandrer seg ikke - vi vaksinerer etter de nasjonale anbefalingene.

 

Koronavaksine - Spørsmål, svar og mer informasjon:

Hvem kan få en fjerde dose?

Personer med alvorlig svekket immunforsvar
FHI har utarbeidet en oversikt over hvilke diagnoser som gjelder som grunn til å motta en 4. dose

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 4. dose med koronavaksine.

Behovet for 4. dose dokumenteres på oppmøtestedet.  Sitert fra FHI: For personer med alvorlig svekket immunforsvar som har fått 3 doser i grunnvaksinasjonsserien, er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen (4.dose). Pasientene kan bruke samme dokumentasjon som ved 3.dose og vise frem dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

Intervallet mellom 3. dose og 4. dose er 3 måneder. 

Se mer informasjon om krav til dokumentasjon hos Folkehelseinstituttet.

FHI mener det ikke er grunnlag for en generell anbefaling om 4. oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste.

Det åpnes likevel en mulighet for at personer over 80 år som har fått 3 doser og ikke gjennomgått korona, kan få en dose 4 som oppfriskningsdose dersom de ønsker. Denne kan gis tidligst 4 måneder etter 3.dose. 
 

Koronasertifikat?

Koronasertifikatet inneholder QR-koder med opplysninger som viser om du er vaksinert, har en nylig negativ test og/eller har nylig hatt koronasykdom.

Logg på helsenorge.no for å se ditt koronasertifikat
Mer informasjon om koronasertifikat på helsenorge.no og hos FHI.
 

Jeg har ikke fått tilbud om vaksine

DIGITAL REGISTRERING FOR KORONAVAKSINE

Etter at du har registrert deg for vaksine må du sende en e-post til vaksine@narvik.kommune.no så vil vi kontakte deg!

Alle som bor i Ballangen og Kjøpsvik kan kontakte helsestasjonen på telefon 769 29236 for å avtale time for vaksinering.

Du kan sende e-post uansett hvor du bor i kommunen.

5-11 år

Foreldre og foresatte som ønsker det, får tilbud om å vaksinere sine barn som er mellom 5 og 11 år. Vaksinering er frivillig, og det gis ingen generell anbefaling om å vaksinere alle barn i denne aldersgruppen.

Ønsker du å bestille vaksine til et barn mellom 5 og 11 år må du sende en e-post til oss:

vaksine@narvik.kommune.no

Inkluder telefonnummer i e-posten, så tar vi kontakt.

Print ut og signer samtykkeskjema. Dette må medbringes til vaksinetimen.

Les mer om vaksine for barn og unge her:

Barn og unge - Helsenorge.no

12-15 år

Regjeringen har besluttet at 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefaler. Aldersgruppen kan vaksineres med to doser. Det må da gå 8-12 uker mellom dosene. Se FHIs koronavaksinasjonsprogram.

Det er mulig å registrere seg for koronavaksine så snart barnet fyller 12 år.

Dette tilbudet gjelder fra fylte 12 år til 15 år. Alle som er født i 2004 og 2005 faller inn under aldersgruppen 16-17 år.

Foresatte har selv ansvar for å melde inn sine barn til vaksinering, og oppfordres til å følge med sine barn.

Lenken til registrering for barn - 12-15

NB: Det er viktig at de i denne aldersgruppen ikke får andre vaksiner en uke før og en uke etter de har mottatt koronavaksinen.

Foreldre/verger må fylle ut samtykkeskjema for at barn i denne aldersgruppen skal kunne vaksineres. Digitalt samtykkeskjema er en del av registreringen.

Samtykke

For at denne aldersgruppen skal kunne få koronavaksinen, må begge foreldre/verger gi samtykke. Dette kan gis på følgende måter:

 • Digitalt samtykkeskjema som en del av registrering for vaksine (krever BankID - foretrukket metode):

Lenke digital registrering 12-15 år

 • Print ut og signer samtykkeskjema. Dette må barnet ta med til vaksinetimen.
 • Begge foreldre/verger møter opp sammen med barnet på vaksinetimen. Husk legitimasjon.
 • En forelder/verge møter opp sammen med barnet på vaksinetimen og har med signert samtykkeskjema fra den andre foresatte. Eventuelt at den andre foresatte har fylt ut elektronisk samtykkeskjema.

Informasjon på engelsk

Information in english

16-17 år

Alle i aldersgruppen 16-17 år kan bestille time for 2. vaksinedose når det har gått mellom 8-12 uker siden 1. vaksinedose. 

Hvis noen 16-17 åringer gikk glipp av dose 1 kan dere ta kontakt med oss på vaksine@narvik.kommune.no så ordner vi ny tid.

Alle 16-17 åringer som ønsker å ta vaksinen oppfordres til å registrere seg digitalt, men det er også mulig å ta vaksinen uten å ha registrert seg i forkant.

Vaksineringen for 16-17 åringer gjelder for hele årskull 2004 og 2005. For de som ikke er fylt 16 år kreves det samtykkeskjema fra begge foresatte:

Samtykkeskjema

Gjennomgått COVID-19 og vaksinering

Informasjon om koronavaksine for de som har hatt COVID-19:

Endringer i gyldighet i koronasertifikatet

Beskyttet eller fullvaksinert

Hvilken vaksine tilbys?

Pfizers vaksine prioriteres til de under 30 år, mens Moderna tilbys til de over 30 år.

Er du under 18 år blir du vaksinert med BioNTech/Pfizer-vaksinen. Menn og kvinner under 30 år anbefales BioNTech/Pfizer-vaksinen når de skal vaksinere seg. Se mer informasjon til barn og unge og de under 30 år her.

Ellers er vaksinene likestilt. Du anbefales  derfor å takke ja til den vaksinen du får tilbud om, men det er også mulig å selv velge hvilken av de to vaksinene du ønsker å benytte, så fremt det er mange nok vaksiner tilgjengelig.

Jeg har fått dose 1 et annet sted. Kan jeg få dose 2 i Narvik?

Alle som kommer til Narvik og skal ha dose 2 kan ta kontakt med oss på e-post. 

Du må opplyse om følgende:

 • dato for når du fikk dose 1
 • hvor fikk du første dose?
 • Husk å registrere deg digitalt for vaksine

Send dette på e-post til vaksine@narvik.kommune.no

Hva skjer når jeg har fått time?

Vi ber deg møte presis til vaksinasjonstimen slik at ingen vaksinedoser går til spille. 

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen har influensa, forkjølelsessymptomer, feber eller andre tegn på infeksjonssykdom. 

Flere vil bli vaksinert i samme rom og vi ber deg ha vaksinevennlige klær som for eksempel t-skjorte eller kortermet bluse. Vaksinen settes i armen. 

Er jeg registrert i Helseboka?

Vi har ikke anledning til å sjekke om du er registrert for vaksinering, men er du usikker så er det bare å registrer deg på nytt! Det påvirker ikke din plass i køen for vaksinering, da tilbud om vaksinering skjer etter Folkehelseinstituttets nasjonale retningslinjer, ikke når du har registrert deg.

Du finner lenke for registrering her:

Registrer deg for koronavaksine

 

Kan jeg ringe og snakke med en person?

Dersom du ikke har bank-ID kan du sende epost til vaksine@narvik.kommune.no eller ringe vår telefon på 76 91 34 10 for å få hjelp til å registrere deg.

Det kan bli lang ventetid på telefonen, det enkleste er derfor å sende epost.

Telefonen er betjent hverdager mellom kl. 10.00 – kl. 14.00.

Hvor kan jeg få vaksine?

Lokalene vi benytter for vaksinering er som følgende. Merk at det er ikke anledning for drop-in - du  må registrere deg digitalt, og bekrefte time når vi kontakter deg på SMS.

 • Gamle Framnes Ungdomsskole i Narvik
 • Helsestasjonen i Kjøpsvik og Ballangen
Hva koster vaksinen?

Vaksinen er gratis.

Er det frivillig å ta koronavaksine?

Alle vaksiner i Norge er frivillig, også vaksinen mot Covid-19.

Jeg har fastlege i en annen kommune enn der jeg bor, hvor og hvordan får jeg vaksine?

Du kan få vaksine i kommunen du bor i. Også de som oppholder seg midlertidig kan få vaksinen i kommunen de oppholder seg i.

Etter at du har registrert deg blir du satt i vaksinasjonskø. Når det blir din tur får du en SMS om at du kan bestille time. Det er viktig at du bestiller time så raskt som mulig når du blir kontaktet - vaksinene er ferskvare!

Vi kan ikke si nøyaktig når du vil få vaksine - vi vaksinerer etter de nasjonale anbefalingene.

Hvor grundig er vaksinen testet?

Alle vaksiner som er godkjent har vært grundig testet ut. For mer informasjon anbefaler vi Folkehelseinstituttets sider, eller Helsenorge.no

Koronavaksine - Helsenorge.no
 

Har vaksinen bivirkninger?

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.

På Helsenorge.nos sider kan du lese mer om både vaksinene og bivirkninger:

Koronavaksine - Helsenorge.no

Kan jeg ta vaksine hvis jeg ammer?

Vaksinens effekt hos ammende er ikke undersøkt, men det er ikke sannsynlig at vaksinering av mor innebærer risiko for barnet som ammes.

Ammende kan vaksineres og trenger ikke å avbryte ammingen etter vaksinering.

For mer utfyllende og grundig informasjon anbefaler vi Helsenorge.nos sider:

Koronavaksine - Helsenorge.no
 

Skal gravide ta vaksinen?

Risiko for alvorlig koronasykdom hos gravide er lav. Gravide har likevel noe høyere sannsynlighet for alvorlig forløp av koronasykdom enn ikke-gravide. Risikoen er høyest i siste del av svangerskapet. Koronavaksine anbefales derfor til gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester. Gravide med andre sykdommer tilstander (tilhører risikogruppe) kan også vaksineres i 1. trimester. Det er fordi risikoen for alvorlig sykdom vil være høyere også i 1. trimester hos de med underliggende sykdom

Hvis jeg har underliggende sykdommer - kan jeg likevel ta vaksinen?

Du kan vaksineres så lenge du ikke har symptomer på korona eller at legen har frarådet vaksinering av medisinske årsaker.

Kan jeg bli vaksinert hos fastlegen?

Det planlegges at de aller fleste skal vaksineres på etablerte vaksinestasjoner.

Kan jeg få vaksine av hjemmesykepleien?

Ja, hvis du av medisinske årsaker ikke kommer deg til vaksinasjonsstedet.

Tilbyr kommunen transport til og fra vaksinasjonssted?

Nei, du må komme deg til nærmeste vaksinasjonssted på egenhånd. Du kan få vaksine av hjemmesykepleien, hvis du av medisinske årsaker ikke kommer deg til vaksinasjonsstedet.

Hvor lang tid tar det å bli vaksinert?

Du skal først registreres, så får du vaksine og så må du vente i 20 minutter. Hele prosessen tar til sammen 30-40 minutter. 

Jeg får ikke til å registrere meg!

Dersom du ikke har bank-ID kan du sende epost til vaksine@narvik.kommune.no eller ringe vår telefon på 76 91 34 10 for å få hjelp til å registrere deg.

Det kan bli lang ventetid på telefonen, det enkleste er derfor å sende epost.

Telefonen er betjent hverdager mellom kl. 10.00 – kl. 14.00.

Vær oppmerksom på at vi ikke svarer ut spørsmål på e-post eller telefon om når det er din tur å få vaksine. Telefon er kun for de som trenger hjelp til å registrere seg. Er du i tvil om du er registrert? Registrer deg så mange ganger du ønsker - det er kun den siste gangen som teller! Din plass i køen forandrer seg ikke - vi vaksinerer etter de nasjonale anbefalingene.

Jeg har ikke telefon som kan motta SMS

Dersom du ikke har bank-ID kan du sende epost til vaksine@narvik.kommune.no eller ringe vår telefon på 76 91 34 10 for å få hjelp til å registrere deg.

Det kan bli lang ventetid på telefonen, det enkleste er derfor å sende epost.

Telefonen er betjent hverdager mellom kl. 10.00 – kl. 14.00.

Vær oppmerksom på at vi ikke svarer ut spørsmål på e-post eller telefon om når det er din tur å få vaksine. Telefon er kun for de som trenger hjelp til å registrere seg. Er du i tvil om du er registrert? Registrer deg så mange ganger du ønsker - det er kun den siste gangen som teller! Din plass i køen forandrer seg ikke - vi vaksinerer etter de nasjonale anbefalingene.

Kan jeg få bevis på at jeg er vaksinert med tanke på reise og forsikringer?

Ja, du vil kunne få vaksinasjonskort.

Du kan også gå inn på helsenorge.no, der vil alle dine vaksinasjoner ligge.
 

Jeg bor i Narvik men har fastlege i en annen kommune. Hva og hvordan?

Du vil få tilbud om vaksine i Narvik kommune.  Du må være registrert digitalt.